KENDRIYA VIDYALAYA KOKRAJHAR

WITHDRAWL TRANSFER CERTIFICATE

Sl. No.

Name ofStudents

Name of Parentís

Admission Number

Class in which student left

TC number & Date

Remarks, if any

1.      

Raj Shankar Sharma

Mr. Bhaskarjyoti Sharma

Mrs. Binita Sharma

2689

III

TC No: 2194/219332

Date: 02/04/2016

Parentísí  Transfer

2.      

Sawajida Parveen

Mr. Md. Shahidur Rahman††††

Mrs. Rehana Begum

2621

V

TC No: 2194/219333

Date: 04/04/2016

FatherísTransfer

3.      

Jyoti Barman

Late. Chandrashekhar Barman

Mrs. Shipra Barman

2219

VIII

TC No: 2194/219334

Date: 08/04/2016

Shifting of Family

4.      

Labi Saikia

Mr. Mahendra Saikia

Mrs. Mallika Saikia

2800

II

TC No: 2194/219335

Date: 18/04/2016

FatherísTransfer

5.      

Amrita Sangam Ramchiary

Mr. Kantorpa Kr. Ramchiary

Mrs. JonaliRamchiary

2165

VIII

TC No: 2194/219336

Date: 19/04/2016

FatherísTransfer

6.      

Nabanita Brahma

Mr. Minislu Brahma

Mrs. Sabita Brahma

2726

IX

TC No: 2194/219337

Date: 30/04/2016

FatherísTransfer

7.      

Subhamoni Brahma

Mr. Dandeswar Barhma

Mrs. Bishari Brahma

2190

VIII

TC No: 2194/219338

Date: 09/05/2016

ParentísísRequest

8.      

Pranjoy Hukai Bordoloi

Mr. Bhaskar Bordoloi

Mrs. Bornali Bordoloi

2686

III

TC No: 2194/219339

Date: 11/05/2016

FatherísTransfer

9.      

Sarika Das

Mr. Shibu Ranjan Das

Mrs. Rinku Das

2570

V

TC No: 2194/219343

Date: 18/05/2016

FatherísTransfer

10.   

Hainary Mushahary

Mr. Ranjeet Kumar Mushahary

Mrs. Madhu Mushahary

2353

VI

TC No: 2194/219344

Date: 30/05/2016

ParentísísRequest

11.   

Anushka Baishya

Mr. Pradeep Baishya

Mrs. Kunjalata Baishya

2879

I

TC No: 2194/219340

Date: 12/05/2016

FatherísTransfer

12.   

Ishana Kalita

 

Mr. Haren Kalita

Mrs. Meghali Kalita

2260

VII

TC No: 2194/219345

Date: 30/05/2016

FatherísTransfer

13.   

M. Manchita Devi

 

Mr. M.C. Mani Singh

Mrs. M. Mamta Devi

2683

III

TC No: 2195/219414

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

14.   

M. Jochita Devi

 

Mr. M.C. Mani Singh

Mrs. M. Mamta Devi

2668

VI

TC No: 2195/219412

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

15.   

Anshudhar Mushahary

 

Mr. Prabhu Mushahary

Mrs. Pranita Mushahary

2377

VI

TC No: 2195/219405

Date: 23/06/2016

ParentísRequest

16.   

Deepak Kumar Netam

Mr. L.S. Netam

Mrs. Sarita Netam

2569

VI

TC No: 2195/219413

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

 

17.   

Nameirakpam Rahul Singh

Mr. Nameirakpam Mohan Singh

Mrs. Nameirakpam Pushpa Devi

2571

V

TC No: 2195/219415

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

18.   

Nameirakpam Bilena Devi

Mr. Nameirakpam Mohan Singh

Mrs. Nameirakpam Pushpa Devi

2567

VIII

TC No: 2195/219416

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

 

19.   

Sivam Karmakar

Mr. Subhash Ch. Karmakar

Mrs. Pompy Karmakar

2466

VIII

TC No: 2195/219411

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

20.   

Haobam Akash Singh

Mr. H. Shanta Singh

Mrs. Haobam Beyalma Devi

2876

I

TC No: 2195/219410

Date: 23/06/2016

ParentísTransfer

21.   

Jeet Raj Roy

Mr.sadananda Ray

Mrs.Sadhana Ray

2791

II

TC No:2195/219419

Date:24/06/2016

ParentísTransfer

22.   

Prathana Ray

Mr.sadananda Ray

Mrs.Sadhana Ray

2793

IX

TC No.2195/219420

Date:24/06/2016

ParentísTransfer

23.   

Bishop Narzary

Mr. Ajoy Narzary

Mrs. Binita Narzary

2889

IX

TC No.2195/219421

Date:25/06/2016

ParentísTransfer

24.   

Alima Islam

Mr. MD.Aminul Islam

Mrs. Sahanara Begum

2611

X

TC.No.2195/219422

Date:29/06/2016

ParentísTransfer

25.   

Danswrang Basumatary

Mr. S.K. Basumatary

Mrs. Moni Brahma

2761

II

TC.NO.2195/219423

Date:29/06/2016

ParentísTransfer

26.   

Paromita Mondal

Mr. Prabir Mondal

Mrs. Tripti Mondal

2745

VIII

TC.NO.2195/219425

Date:29/06/2016

FatherísTransfer

27.   

Neha Kumari

Mr. Akshay Paswan

Mrs. Sandhya Devi

2609

IV

TC.NO.2195/219426

Date:07/07/2016

ParentísTransfer

28.   

Dinesh Kumar Samantaray

Mr. Dilip Kumar Samataray

Mrs. Chhabi Rani Samantaray

2680

III

TC.NO.2195/219427

Date:07/07/2016

ParentísTransfer

29.   

Kiran Kumari

Mr. Akshay Paswan

Mrs. Sandhya Devi

2760

II

TC.NO.2195/219428

Date:07/07/2016

ParentísTransfer

30.   

Poojashree Samantaray

Mr. Dilip Kumar Samataray

Mrs. Chhabi Rani Samantaray

2565

VII

TC.NO.2195/219429

Date: 07/07/2016

ParentísTransfer

31.   

Aniket Kirtania

Mr. Sudhir Chandra Kirtania

Mrs. Bithi Kirtania

2894

XI

TC.NO.2195/219430

Date: 13/07/2016

ParentísRequest

32.   

Kumari Priyanka

Mr. Rajesh Kumar

Mrs. Poonam Devi

1624

XI

TC.NO.2195/219431

Date: 18/07/2016

ParentísTransfer

33.   

Raihan Haque

Mr. Ajijul Haque

Mrs. Ruksana Begum

2679

III

TC.NO.2195/219432

Date: 29/07/2016

ParentísTransfer

34.   

Jabraj Nath

Mr. Mano Mohan Nath

Mrs. Kanak Lata Nath

2763

II

TC.NO.2195/219433

Date: 29/07/2016

ParentísTransfer

35.   

Ayan Haque

Mr. Ajijul Haque

Mrs. Ruksana Begum

2676

VI

TC.NO.2195/219434

Date: 30/07/2016

ParentísTransfer

36.   

Soumilee Dey

Mr Subrata Kumar Dey

Mrs. Munmun Dey

2695

III

TC.NO.2195/219435

Date: 30/07/2016

ParentísTransfer

37.   

Saumyadeep Dey

Mr Subrata Dey

Mrs. Munmun Dey

2128

VIII

TC.NO.2195/219436

Date: 30/07/2016

ParentísTransfer

38.   

Dhanjit Roy

Mr Dhadni kant Roy

Mrs. Sangita Roy

2699

III

TC.NO.2195/219437

Date: 16/08/2016

ParentísTransfer

39.   

Manisha Roy

Mr Hemchandra Roy

Mrs. Rekha Rani Roy

1792

X

TC.NO.2195/219438

Date: 17/08/2016

ParentísRequest

40.   

Jahnabi Rabha

Mr Dipak Rabha

Mrs. Rhea Rabha

2738

VIII

TC.NO.2195/219439

Date: 17/08/2016

ParentísTransfer

41.   

Tanmay Das

Mr Mukul Das

Mrs. Tulika Das

2797

VII

TC.NO.2195/219440

Date: 17/08/2016

ParentísTransfer

42.   

Derhasad Basumatary

Mr M.R Basumatary

Mrs Mayaram

2445

XI

T.C no.2195/219442

Date:19/08/2016

Parentís Request

43.   

Arpita Sonowal

Mr Ranjit Sonowal

Mrs Tiru Sonowal

2732

XI

T.C no.2195/219443

Date:06/09/2016

Parentís Request

44.   

Shreyasi Mondal

Mr Swarup Kumar Mondal

Mrs Shatabdi Mondal

2640

V

T.C no 2195/219444

Date:28/09/2016

Parentís Transfer

45.   

Basudeb Sarkar

Mr Bikash Sarkar

Mrs Pinki Sarkar

2591

IV

T.C no 2196/219445

Date:06/10/2016

Parentís Transfer

46.   

Rinkle Barman

Mr Sumit Barman

Mrs Rina Barman

2480

V

T.C no 2195/219446

Date:06/10/2016

Parentís Transfer

47.

Arunav kundu

Mr Amar Kundu

Mrs Susmita Kundu

2907

XI

T.C no 2195/219448

Date:08/11/2016

Parentís Request

48.

Arai Swarang Brahma

Mr Arun Kumar Brahma

Mrs Bandhana Brahma

2241

VIII

T.C no 2195/219450

Date:01/04/2017

Parentís Request

49.

Shounak Banerjee

Mr Chapal Banerjee

Mrs Sampati Banerjee

2830

III

T.C no 2195/219451

Date:31/03/2017

Parentís Transfer

50.

Purav Ramchiary

Mr Uday Ramchiary

Mrs Sabita Ramchiary

2584

V

T.C no 2195/219453

Date:04/04/2017

Parentís Transfer

51.

Raviul Islam

Md. Golap Islam

Mrs Rejina Begum

2772

III

T.C no 2195/219454

Date:12/04/2017

Parentís Transfer

52

Ashutosh Kumar Choudhary

Md. Shankar Kumar Choudhary

Mrs Anupam Choudhary

2915

II

T.C no 2195/219452

Date:04/04/2017

Parentís Request

53

Priya Basutamatary

Mr. Subrunthai Basumatary Mrs. Mahima basumatary

2832

X

T.C no 2195/219467

Date:06/06/2017

Parentís Request

††† 54

Riya Basutamatary

Mr. Subrunthai Basumatary Mrs. Mahima basumatary

2833

VII

T.C no 2195/219473

Date:06/06/2017

Parentís Request

55

Tiyasha Ghosh

Mr. Bishnu Pada Ghosh

Mrs. Lisa ghosh

2919

XI

T.C no 2195/219457

Date:24/04/2017

Parentís Request

56

Khushi SutradharM

Mr. Subhajatra Sutradhar

Mrs. Jamuna Sutradhar

2847

II

T.C no 2195/219458

Date:05/05/2017

Parentís Trasnfer

57

Mamita Basumatary

Mr. Palash Basumatary

Mrs. Nabati Basumatary

2601

V

T.C no 2195/219460

Date:06/05/2017

Parentís Trasnfer

58

Daogakang Basumatary

Mr. Palash Basumatary

Mrs. Nabati Basumatary

2251

VII

T.C no 2195/219461

Date:06/05/2017

Parentís Trasnfer

59

Tushar Basumatary

Mr. Manaj Basumatary

Mrs. Rekha Basumatary

2674

IX

T.C no 2195/219462

Date:06/05/2017

Parentís Trasnfer

60

Soumik Dhar

Mr. Arup Dhar

Mrs. Sujata Dhar

2811

VI

T.C no 2195/219471

Date:06/06/2017

Parentís Trasnfer

61

Ankita Sarkar

Mr. Amit Sarkar

Mrs. Joly Sarkar

2819

IV

T.C no 2195/219472

Date:06/06/2017

Parentís Trasnfer

62

Tinku Ranjan Nath

Mr. Naren Chandra Nath

Mrs. Junmoni Devi

2838

VI

T.C no 2195/219495

Date:12/06/2017

Parentís Trasnfer

63

Chitra Ranjan Nath

Mr. Naren Chandra Nath

Mrs. Junmoni Devi

2872

II

T.C no 2195/219496

Date:12/06/2017

Parentís Trasnfer

64

Arunab Paul

Mr. Kamal Paul

Mrs. Sabita Paul

1953

Paased AISSE (X)

T.C no 2195/219486

Date: 09/06/2017

For Higher Studies

65

Anjana Nath

Mr. Uday Chandra Nath

Mrs. Bithika Nath

2931

V

T.C. no 2351/235013

 

Parentís Transfer

66

Adrija Bose

Mr. Bijoy Bose

Mrs. Anima Bose

3003

I

T.C. no. 2351/235006

Parentís Request

67

Harsh Yadav

Mr. Ram Palat

Mrs. Pratima Yadav

3008

VII

T.C. no. 2351/235018

Parentís Request

68

Rupam Roy

Mr. Jatan Kumar Roy

Mrs. Nirupama Roy

2483

V

T.C no 2351/235015

Date: 13/07/2017

Parentís Request

69

Udita Sarkar

Mr. Amit Sarkar

Mrs. Joly Sarkar

2820

XI

T.C no 2351/235017

Date: 14/07/2017

For Higher Studies

70

Sheetal Sunar

Mr. Shyam Kumar Sunar

Mrs. Shanti Sunar

2510

XII

T.C no 2351/235020

Date: 18/07/2017

Fatherís Transfer

71

Kumari Ananya Sharma

Mr. Brajendra Kumar

Mrs. Suman Sharma

2641

X

T.C no 2351/235022

Date: 03/08/2017

Parentís Transfer

72

Rose Anna

Mr. BAbdul Kadir

Mrs. Momtaz Begum

2799

XI

T.C no 2351/235027

Date: 06/10/2017

Parentís Transfer

73

Abijit Basumatary

Mr. Ansai Basumatary

Mrs. Dengkhw Basumatary

2801

III

T.C no 2351/235034

Date: 23/11/2017

Parentís Request

74

Abhirur Basumatary

Mr. Ansai Basumatary

Mrs. Dengkhw Basumatary

2805

VIII

T.C no 2351/235035

Date: 23/11/2017

Parentís Request

75

Ankita Bhatt

Mr. Ashok Kumar Singh

Mrs. Neelam

2746

VIII

T.C no 2351/235036

Date: 25/11/2017

Parentís Request and Transfer

76

Nishant Bhatt

Mr. Ashok Kumar Singh

Mrs. Neelam

2747

VI

T.C no 2351/235037

Date: 25/11/2017

Parentís Request and Transfer

77

Anisha Yadav

Mr. Amarnath Yadav

Mrs. Neetu Yadav

2672

VII

T.C no 2351/235038

Date: 27/11/2017

Parentís Request and Transfer

78

Anamika Yadav

Mr. Amar Nath Yadav

Mrs. Neetu Yadav

2681

IV

T.C no 2351/235039

Date: 27/11/2017

Parentís Request and Transfer

79

Amisha Yadav

Mr. Amar Nath Yadav

Mrs. Neetu Yadav

2682

IV

T.C no 2351/235040

Date: 27/11/2017

Parentís Request and Transfer